Shenzhen Ledmy Co., Ltd.
  1. Trang chủ
  2. Liên hệ
Shenzhen Ledmy Co., Ltd.

Địa chỉ.:
Trụ sở chính: 5F 03-05, tòa 2, Trung tâm Meilin Excellence, đường Zhongkang, quận Futian, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông

Nhà xưởng: Khu công nghiệp LEDMY, đường Tongren, khu công nghiệp Longbeiling,
Tangxia, thành phố Dongguan, tỉnh Quảng Đông

Điện thoại: +86-755-2765-8410
Email: ledmytg@ledmy.com
Fax: +86-755-2765-8502

Thông tin phản hồi